Projektování bezodazových komor Poskytované služby a technické vybavení Přístrojové vybavení Reference Laboratoř SIMD CPIT AVM Vision
Experimentální hluková a klimatizační laboratoř

Laboratoř EHAKL je orientována na studium akustického chování konstrukčních částí strojů a zařízení a analyzuje vlivy zvýšené teploty a vlhkosti na jejich funkcionalitu.

Laboratoř provádí testování tepelných a chladicích zařízení a konstrukčních částí. K tomu je vybavena klimatizačními komorami s technologií simulace průtoku vzduchu, s přesným nastavením teploty a vlhkosti.

Výsledkem testů je posouzení funkční stránky výrobku při limitních podmínkách provozu. Akustické charakteristiky konstrukčních částí, jakými jsou akustický tlak nebo akustická intenzita a výkon se provádějí v hlukové polobezodrazové komoře, která je vybavena zvukoměry, měřicími mikrofony a sondou akustické intenzity. Součástí laboratoře je experimentální pracoviště pro vibrační zkoušky těles.

Dynamické buzení těles lze provádět periodickým nebo i časově náhodným mechanickým signálem. Vibrační zkoušky lze doplnit měřením všech běžných kinematických veličin a také měřením hluku. Výsledky měření v laboratoři slouží ke zpracování kompletního akustického designu výrobků a ke zpracování návrhů akustických pracovišť dle požadovaných technických podmínek. Měření hluku a vibrací lze provádět i na zařízeních v technické praxi, mimo prostory laboratoře.

Aktuality

Dne 30. dubna 2016 proběhla úspěšně přejímka a následně 5. května 2015 kolaudace polobezdozvukové akustické komory a naklápěcí plošiny pro stabilizační testy, dvou význammých pracovišť Inovačního centra korejské firmy Doosan Bobcat Engineering s.r.o. v Dobříši. Kompletní projektovou dokumentaci a finální dodávku zajišťovala skupina pracovníků laboratoře EHAKL
CPIT se podílí na realizaci Vývojového centra Doosan Bobcat Engeneering s.r.o. v Dobříši Společnost Bobcat v Dobříši začala před čtrnácti lety vyrábět stavební stroje. Když se v roce 2008 stal jejím majitelem jihokorejský strojní gigant Doosan, byla českým inženýrům svěřována stále větší odpovědnost v inovačních aktivitách firmy. Logicky brzy na to vznikla ve společnosti myšlenka na realizaci tolik potřebného vývojového centra a bezdozvukové komory, která byla vedením firmy brzy schválena.
Dokument
Projektování bezodazových komor

Projektování a realizace bezodrazových a polobezodrazových komor. Pracoviště EHAKL se již přes 7 let zabývá projektováním, poradenstvím a realizací bezodrazových a polobezodrazových komor.

Základem pro realizaci je studie proveditelnosti, především pak Akustický projekt.
Akustický projekt je vždy realizován dle požadavků zákazníka a příslušných předpisů (norem). Akustický projekt dodává pracoviště EHAKL jako celek - návrh vhodné velikosti komory dle měřeného výrobku, akustický obklad vhodného tvaru, akustické dveře, vzduchotechnika, panely servisních přípojek, apod. Po vlastní realizaci probíhá závěrečné Měření vlastností komory, na základě kterého je předána zákazníkovi „Závěrečná zpráva vlastností komory“.

EHAKL tak poskytuje kompletní zpracování návrhů a realizace akustických pracovišť dle přání zadavatele včetně dodávky vhodného měřícího zařízení, příp. přípravy na certifikaci.
Pracoviště tak poskytuje veškeré služby v oblasti přípravy, realizace, úprav a doplnění akustických pracovišť.

Poskytované služby a technické vybavení
 • Hluková laboratoř v rámci spolupráce nabízí

 • Vícekanálová měření všech běžných akustických veličin (akustický tlak, akustická intenzita,akustický výkon).
 • Veškerá normalizovaná měření na objektech do rozměrů 1,1m x 1,1m x 1,1m.
 • Pro informativní měření je velikost měřeného objektu limitována rozměry vstupu do komory 1,25m x 2m.
 • Měření hluku v kombinaci s měřením vibrací.
 • Návrh a tvorbu metodiky pro vybrané aplikace, zajištění měření včetně zpracování výsledků.
 • Akustický design.
 • Měření hluku mimo prostory laboratoře.
 • Kompletní zpracování návrhů a realizace akustických pracovišť dle přání zadavatele, příprava na certifikaci.
 • Školení z oblasti měření hluku a vibrací.
 • Využití vědeckého potenciálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
 • Technické vybavení hlukové laboratoře

 • Pro měření jsou používány výlučně špičkové měřicí přístroje fy Brüel & Kjaer.
 • Hluková laboratoř je vybavena analyzátorem s 8 kanály pro vlastní měření.
 • Dále dvěma zvukoměry, celkem devíti měřicími mikrofony a sondou akustické intenzity.
 • K dispozici jsou zásuvky 230V/50Hz pro napájení měřených objektů a zařízení, dále 12V/10A/AC/DC a 24V/10A/AC/DC, pro napájení elektrických zařízení automobilového průmyslu.
 • komora dále nabízí přívod a odvod vody pro provozní měření hluku na „bílém zboží“
Přístrojové vybavení
Laboratoř pro testování tepelných a chladicích zařízení
 • Vnitřní rozměr exteriérové komory 3x2x2 m (ŠxHxV)
 • Rozsah teplot exteriérové komory -20 až 100 °C
 • Vnitřní rozměr interiérové komory 3x2x2 m (ŠxHxV)
 • Rozsah teplot interiérové komory -20 až 70 °C
Vibrační stolice
Pulzační zařízení
 • Pulsační zkušebna bude sloužit pro ověřování životnosti výrobků dynamicky namáhaných vnitřním přetlakem při současném působení teplotních změn jak zkušebního media, tak okolí Pulsační zkušebna bude sestávat z pulsátoru a termokomory
Bezdozvukova komora
 • Vícekanálová měření všech běžných akustických veličin (tlak, intenzita, výkon)
 • Veškerá normaliz. měření na objektech do rozměrů 1,1x1,1x1,1m
 • Pro informativní měření je velikost měřeného objektu s rozměry vstupu do komory max. 1,25x2m
 • Měření hluku v kombinaci s vibrací (+ mimo prostory laboratoře)
 • Návrh a tvorbu metodiky pro vybrané aplikace, zajištění měření včetně zpracování výsledků
 • Akustický design a školení z oblasti měření hluku a vibrací
 • Kompletní zpracování návrhů a realizace akust. pracovišť dle zadavatele, příprava na certifikaci
Zařízení pro simulaci zrychlení a nárazu.
Reference

Centrum pokročilých inovačních technologií – experimentální hluková a klimatizační laboratoř se od svého vzniku v roce 2008 podílela, nebo přímo realizovala níže uvedené projekty z oboru dodávky akustických komor.

Polobezodrazová místnost společnosti Emerson – Mikulov
Polobezodrazová místnost společnosti Emerson – Mikulov
Polobezodrazová místnost společnosti Siemens – Mohelnice
Polobezodrazová místnost společnosti Siemens – Mohelnice
Bezodrazová místnost VUT Brno – Doc.Novotný
;
Bezodrazová místnost VUT Brno – Doc.Novotný
;
Polobezodrazová místnost společnosti Protherm – Skalica
;
Polobezodrazová místnost společnosti Protherm – Skalica
;
Polobezodrazová místnost VUT Brno – Doc. Mazůrek
;
Polobezodrazová místnost VUT Brno – Doc. Mazůrek
;
Polobezodrazová místnost VUTS - Liberec
;
Polobezodrazová místnost VUTS - Liberec
;
Polobezodrazová komora 22 x 20 x 10 m – společnost nelze zveřejnit
;
Polobezodrazová komora 22 x 20 x 10 m – společnost nelze zveřejnit
;
Bezodrazový box Mesit Přístroje – Uherské Hradiště
;
Bezodrazový box Mesit Přístroje – Uherské Hradiště
;
Mobilní akustický box – VŠB TU Ostrava
;
Mobilní akustický box – VŠB TU Ostrava
;
Kontakty
 • Ing. Zamarský Petr
 • Vedoucí pracovní skupiny
 • NM 310, 17. listopadu 15
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • +420 597 324 303
 • petr.zamarsky@vsb.cz
 • Ing. Wilhelm Petr
 • Zaměstnanec
 • NM 310, 17. listopadu 15
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • +420 597 324 371
 • petr.wilhelm@vsb.cz
 • Ing. Nevřela Martin
 • Zaměstnanec
 • NM 310, 17. listopadu 15
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • +420 597 324 312
 • martin.nevrela@vsb.cz
 • Ing. Weisz Michal
 • Zaměstnanec
 • NM 310, 17. listopadu 15
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • +420 597 324 312
 • michal.weisz@vsb.cz
 • Dodací adresa
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, útvar 9330
 • Studentská 19/6203
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • +420 597 329 318
 • ehakl@ehakl.cz
 • Fakturační adresa
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • 17. listopadu 15/2172
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • +420 597 329 318
 • ehakl@ehakl.cz
© 2015 tomas.novak@cyty.eu Všechna práva jsou vyhrazená.
akustika,akustický projekt,bezodrazová komora,polobezodrazová komora,měření v akustické komoře,měření dle ČSN EN ISO 3744,měření dle ČSN EN ISO 3745,ČSN EN ISO 3744,ČSN EN ISO 3745,akustika ostrava,akustika VŠB,akustika vsb-tuo